навантаження антропогенне


навантаження антропогенне
Ступінь прямої та опосередкованої дії людей на природу.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.